Στην Athens Digital αναλαμβάνουμε άμεσα και οικονομικά την εγκατάσταση και επισκευή όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων ενός φωτοβολταΪκού πάρκου.
Συστημάτων ασφαλείας
Κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης
Δορυφορικού internet
3G /4G /Gprs internet
Απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση