Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Οι υπολογιστές είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και της κοινωνικής μας ζωής. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ακόμα και αν είναι καθαρά ψυχαγωγικού και ενημερωτικού χαρακτήρα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην απόδοση τους. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με την συνεχή χρήση και λειτουργία τους γεμίζουν με άχρηστα αρχεία, προγράμματα, malware και ιούς με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοση τους, να γίνονται δύσχρηστοι ή ακόμα και μη λειτουργικοί. Ένας υπολογιστής αποτελείται από πολλά επιμέρους ηλεκτρονικά συστήματα τα όποια μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα καθιστώντας τον μην λειτουργικό. Εμείς στην Athens Digital με ένα απλό τηλεφώνημα ερχόμαστε στον χώρο σας για να κάνουμε διάγνωση του προβλήματος και αν είναι δυνατόν τους επισκευάζουμε επιτόπου. Οι επισκευές που αναλαμβάνουμε είναι οι παρακάτω:

-Επισκευή desktop-laptop
-Αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού
-Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος
-Διαγραφή σκληρού δίσκου ( format )
-Επισκευή ή εγκατάσταση hardware
-Εγκατάσταση προγραμμάτων
-Εγκατάσταση internet

Internet/Δίκτυα

Το internet είναι πλέον καθημερινή μας ανάγκη για ψυχαγωγία , ενημέρωση, κοινωνική δικτύωση και εργασία. Η χρήση του internet έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό λόγο του όγκου δεδομένων που διακινούμε με αποτέλεσμα την αύξηση και στις ανάγκες δικτύωσης σε κάθε σπίτι καθώς όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν την δυνατότητα σύνδεσης δικτύου. Έχοντας σωστή κάλυψη wifi σε κάθε άκρη του σπιτιού ή ακόμα και εκτός σπιτιού έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε συσκευές όπως smartphone, tablet, υπολογιστές, τηλεοράσεις, εκτυπωτές και οποιαδήποτε άλλη συσκευή υποστηρίζει ασύρματα και καλωδιακά δίκτυα. Έχοντας τις κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές με την σωστή ρύθμιση και με την εγκατάσταση δικτύου ( ασύρματου ή ενσύρματου ) μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Εμείς στην Athens Digital με ένα απλό τηλεφώνημα ερχόμαστε σπίτι σας για να κάνουμε εγκατάσταση καινούργιων συστημάτων ή διάγνωση και επισκευή κάποιου προβλήματος, για να έχετε πάντα μια σωστή και γρήγορη λειτουργιά του δικτύου σας. Οι επισκευές που αναλαμβάνουμε είναι οι παρακάτω:

-Εγκατάσταση modem/router
-Εγκατάσταση wifi access point
-Επισκευή τηλεφωνικής γραμμής
-Εγκατάσταση τοπικού δικτύου